Xemphim1080.net đã được chuyển sang tên miền Tivi.xemphim8k.com

Lee Byung-hun

Tên khác:
Byung-Hun Lee

Ngày sinh:
12/7/1970

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Hàn Qu?c

Chiều cao:
165 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Lee Byung-hun là m?t di?n viên ?i?n ?nh ng??i Hàn Qu?c. Khi nh?c ??n tên anh, khán gi? yêu thích phim Hàn s? nh? l?i nh?ng b? phim t?ng chi?u t?i Vi?t Nam m?t d?o làm mê ??m lòng ng??i nh? Nh?ng tay ?ua ki?t xu?t (phim), M?t trong t?t c? (phim)... Anh n?i ti?ng khi ?óng vai Park Chan-wook trong phim Joint Security Area và Kim Ji-woon trong phim A Bittersweet Life. ?i?p viên Kim Huyn-jun trong Iris cùng Kim Tae Hee. G?n ?ây anh còn tham gia ?óng phim Hollywood nh? G.I. Joe: The Rise of Cobra v?i vai Storm Shadow. Anh sinh t?i Seoul.